Zpráva s varováním

Submissions for this form are closed.

Zápis Klubíčko 2019/2020

Dětská skupina Klubíčko získala  na další dva školní roky dotaci z Operačního programu Zaměstnanost a může tak i v následujícím školním roce pokračovat ve své činnosti a nabídnout rodičům péči o děti od dvou let v dětské skupině dle zákona s maximální kapacitou 12 dětí.

Základním účelem provozování DS Klubíčko je pravidelná péče o děti rodičů, kteří jsou aktivní na trhu práce nebo usilují o uplatnění na trhu práce, a to s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno. DS Klubíčko je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Služba je poskytována od 1. 9. 2019, a to v pracovní dny v době 8:00 – 16:00 hod. Dítě může navštěvovat DS Klubíčko celodenně nebo ve zkrácené denní době, a to v plném programu nebo na sdíleném místě. Cena plného programu činní 2000,- Kč za měsíc, cena za rovnoměrně sdílené místo 1200,- Kč za měsíc. Stravu budeme odebírat z MŠ Štědřík.

Hlavní náplní poskytované služby péče o dítě je především:

  • kvalitní péče o děti s důrazem na individuální přístup k dětem i rodičům,
  • výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, formování osobnosti dítěte, fyzický a psychický vývoj dítěte, na stimulaci rozvoje dětského myšlení a posilování soustředění, které je základem úspěšného poznávání a učení,
  • speciální cvičení koordinace pohybů a smyslů posilující mozkovou souhru, jehož výsledkem je zlepšování paměti, pozornosti a fyzické obratnosti, ale při zachování zábavné formy,
  • podpora talentu a tvořivosti dětí.

ZÁPIS probíhá elektronickou formou - v případě zájmu vyplňte formulář níže nejpozději do 30. 6. 2019. Výsledky budou oznámeny do 10. 7. 2019