Dětská skupina Klubíčko


Od 1. září 2019 pokračuje Rodinné centrum Dolní Jirčany v provozu Dětské skupinu Klubíčko v rámci navazujícího projektu!

Tento projekt byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím provozování dětské skupiny zlepšit zaměstnanost a postavení na trhu práce především maminek s dětmi.

Dětská skupina Klubíčko je určena pro děti od 2 do 6 let, je provozována dle zákona o dětských skupinách a poskytuje celodenní péči o děti v garantovaném rozsahu min. 6 hod. denně. Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 proběhne v období od 10. 6. do 30. 6. 2019