Mikrojesle Rafík

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v obci Psáry

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011430

V obci Psáry jsme vybudovali zařízení péče o děti pro pilotní ověření služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let včetně v mikrojeslích Rafík s kapacitou 4 děti. Zařízení je umístěno v budově bývalé fary na adrese Pražská 2, 25244 Psáry. Projekt financovaný v rámci programu OPZ zahrnuje aktivity vybudování, provozování zařízení, vzdělávání pečujících osob a spolupráci s MPSV na pilotním ověření služby. Provozní doba mikrojeslí je od 7:30 do 16:30. Cílovou skupinu tvoří rodiče dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let v Psárech a okolí.  

Tento projekt byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím provozování mikrojeslí zlepšit zaměstnanost a postavení na trhu práce především maminek s dětmi.